System V-TAC PRO BESS ma wiele zastosowań. 

Sprawdź, czy sprawdzi się również w twojej inwestycji.

Kontenerowe magazyny energii znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach i sektorach. Ich zalety, takie jak modułowość, skalowalność i mobilność, czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu firm i organizacji. 

Oprócz wymienionych poniżej przykładów kontenerowe magazyny energii znajdują zastosowanie również w wielu innych sektorach takich jak turystyka, ochrona zdrowia i wojsko. Ich wszechstronność i elastyczność czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem dla szerokiego grona odbiorców.

Firmy energetyczne

Magazynowanie energii odnawialnej: Kontenery mogą służyć do przechowywania nadwyżek energii z elektrowni wiatrowych i słonecznych, zapewniając stabilność sieci i umożliwiając wykorzystanie energii odnawialnej na żądanie.

Regulowanie częstotliwości i napięcia: Magazyny energii mogą być wykorzystywane do szybkiego reagowania na wahania częstotliwości i napięcia w sieci, zapewniając jej stabilność i niezawodność.

Usługi pomocnicze: Kontenery mogą być wykorzystywane do świadczenia usług pomocniczych dla operatorów sieci, takich jak rezerwa mocy czy redukcja szczytowych obciążeń.

Przemysł

Zasilanie awaryjne: Kontenery mogą zapewnić zasilanie awaryjne dla zakładów produkcyjnych, chroniąc je przed przerwami w dostawie prądu i zapewniając ciągłość produkcji.

Optymalizacja zużycia energii: Magazyny energii mogą być wykorzystywane do magazynowania nadwyżek energii produkowanej przez zakłady przemysłowe, zmniejszając ich zależność od sieci elektroenergetycznej i obniżając koszty energii.

Mikrosieci: Kontenery mogą stanowić kluczowy element mikrosieci przemysłowych, umożliwiając firmom niezależne od sieci elektroenergetycznej zasilanie swoich obiektów.

Budynki komercyjne

Zasilanie awaryjne: Kontenery mogą zapewnić zasilanie awaryjne dla budynków komercyjnych, chroniąc je przed przerwami w dostawie prądu.

Samowystarczalność energetyczna: Magazyny energii mogą być wykorzystywane do magazynowania energii słonecznej produkowanej przez budynki, zwiększając ich samowystarczalność energetyczną i zmniejszając rachunki za prąd.

Mikrosieci: Kontenery mogą stanowić element mikrosieci budynkowych, umożliwiając budynkom niezależne od sieci elektroenergetycznej zasilanie swoich obiektów.

Transport

Ładowanie pojazdów elektrycznych: Kontenery mogą służyć jako stacje ładowania pojazdów elektrycznych, zapewniając szybką i wygodną infrastrukturę ładowania.

Rolnictwo

Zasilanie awaryjne: Kontenery mogą zapewnić zasilanie awaryjne dla gospodarstw rolnych, chroniąc je przed przerwami w dostawie prądu i zapewniając ciągłość produkcji żywności.

Pompowanie wody: Magazyny energii mogą być wykorzystywane do zasilania pomp wodnych, zapewniając dostęp do wody dla upraw i zwierząt gospodarskich.

Mikrosieci: Kontenery mogą stanowić element mikrosieci rolniczych, umożliwiając gospodarstwom niezależne od sieci elektroenergetycznej zasilanie swoich obiektów.

Dlaczego warto się z nami skontaktować?

Oferujemy:

Consulting /Doradztwo

Projektowanie

Wykonawstwo

Finasowanie Kredyty / Leasing

Gwarancja i opieka gwarancyjna 5 Lat Gratis

bess-zastosowanie

  • Data szkolenia:
  • Godzina rozpoczęcia:
  • Godzina zakończenia:  
  • Rodzaj:
  • Koszt:
  • Lokalizacja:
  • Prowadzący: