Praca zawodowa to jedna z najistotniejszych czynności w życiu człowieka, pochłaniająca ogromną część czasu. Stąd tak ważne, by zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy. W biurze olbrzymią rolę odgrywa oświetlenie – dlaczego jest tak ważne i o co w tym względzie powinien zadbać pracodawca?

Rola oświetlenia w biurowym BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997 r., biuro musi spełniać określone wymagania, by było miejscem w pełni przyjaznym dla pracowników. Zaliczane jest ono do pomieszczeń tzw. pracy stałej, tzn. takich, w których pracę wykonuje się ponad 4 godziny na dobę. Niedostatek światła byłby w tym wypadku poważnym niedociągnięciem, pociągającym za sobą zmęczenie i pogorszenie wzroku użytkowników wnętrza. Z kolei prawidłowe oświetlenie gwarantuje zdrowie oczu i dobre samopoczucie.

Jak dostosować oświetlenie w biurze do wymagań BHP?

Art. 207 § 2 mówi, że każdy pracodawca powinien chronić zdrowie i życie pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obecnie na rynku wybrać można lampy o zróżnicowanym natężeniu i barwie światła, które zapewniają idealne warunki do pracy w biurze. Najlepiej w tym wypadku sprawdzą się żarówki LED o barwie neutralnej, czyli pomiędzy 3300K a 4500K, takie jak lampa sufitowa VT-235. Ponadto, oświetlenie powinno być równomiernie rozmieszczone. Dobre rozproszenie światła, które nie wywołuje efektu rażenia, gwarantują ledowe lampy liniowe. Polecamy VT-7-40, które są funkcjonalne i znakomicie się prezentują w przestrzeni biurowej.


Jak wykorzystać oświetlenie dzienne zgodnie z regułami BHP?

Najbardziej efektywnym i zarazem najlepiej służącym człowiekowi oświetleniem jest oświetlenie dzienne. Aby jego ilość była wystarczająca, stosunek powierzchni okien (liczonej w świetle ościeżnic) do powierzchni podłogi w przestrzeni biurowej musi wynosić co najmniej 1:8, natomiast w pozostałych pomieszczeniach 1:12. Przepisy BHP wskazują także na konieczność zadbania o czystość okien i świetlików, bowiem zabrudzenia utrudniają przepuszczanie światła przez szybę. Nadmierne nasłonecznienie stanowisk również nie jest wskazane, stąd konieczność zastosowania żaluzji, rolet bądź zasłon.

Szczegółowe wymagania dotyczące sztucznego oświetlenia w biurze

Normy natężenia oświetlenia elektrycznego, ustanowione dla konkretnych stanowisk pracy, wynoszą:

  • 200 lx – magazyny i archiwa,
  • 300 lx – recepcja, segregowanie i kopiowanie dokumentów,
  • 500 lx – pisanie ręczne, czytanie, obsługa klawiatury, przetwarzanie danych, praca przy komputerze, pokoje spotkań i sale konferencyjne,
  • 700 lx – prace projektowe, np. związane z rysunkiem technicznym.

Kontrasty wynikające z różnicy natężenia światła pomiędzy poszczególnymi strefami powinny być ograniczone, o stosunku natężenia nie większym niż 5:1. Wynika to z tego, że oko nie potrafi szybko zaadaptować się do zmiany. Aby uniknąć tworzenia miejscowego zacienienia, warto zastosować w biurze listwy LED o odpowiednim natężeniu, jak VT-2835.

2648-p1

Published On: 8 listopada, 2021 / Categories: Inspiracje dla biznesu /